Институт  по  инженерна  химия

 

  

И н с т и т у т п о и н ж е н е р н а х и м и я

(ИИХ)

Българска академия на науките (БАН)

 

Управление

Директор
Проф. Драгомир Янков, Д-р

Телефон: (359) (2) 870 20 88 и (359) (2) 979 3279

E-mail: yanpe@bas.bg

Научен секретар
Доц. Даниела Джонова-Атанасова, Д-р
Телефон: (+359) (2) 979-32-27
E-mail: dzhonova@bas.bg

Председател на общото събрание
Проф. Наташа Ваклиева-Банчева, Д-р

Телефон: (359) 2 979 3481

E-mail: vaklieva@bas.bg

Председател на колоквиума
Доц. Татяна Петрова, Д-р
Телефон: (359) 2 979 3281
E-mail: petrova@ice.bas.bg

Главен счетоводител
Роза Костова

Телефон: (359) (2) 870 54 59 и (359) (2) 979 30 98

E-mail: roza1920@abv.bg

Канцелария
Катя Тенева

Телефон:(359) (2) 8704227 и (359) (2) 979 32 88

E-mail: ichemeng@bas.bg

 

FITEX

LOGO_Project

 

IChE-BAS 2011| Webmaster | Monday, March 16, 2015 Visitors: