Институт  по  инженерна  химия

 

  

И н с т и т у т п о и н ж е н е р н а х и м и я

(ИИХ)

Българска академия на науките (БАН)

 

Научен годишен отчет на ИИХ за 2017 година

Счетоводен годишен отчет на ИИХ за 2017 година

 

Научен годишен отчет на ИИХ за 2016 година

Счетоводен годишен отчет на ИИХ за 2016 година

 

Научен годишен отчет на ИИХ за 2015 година

Счетоводен годишен отчет на ИИХ за 2015 година

 

Научен годишен отчет на ИИХ за 2014 година

Счетоводен годишен отчет на ИИХ за 2014 година

 

Научен годишен отчет на ИИХ за 2013 година

Счетоводен годишен отчет на ИИХ за 2013 година

 

Научен годишен отчет на ИИХ за 2012 година

Счетоводен годишен отчет на ИИХ за 2012 година

 

Научен годишен отчет на ИИХ за 2011 година

Счетоводен годишен отчет на ИИХ за 2011 година

 

Научен годишен отчет на ИИХ за 2010 година

Счетоводен годишен отчет на ИИХ за 2010 година

 

FITEX

LOGO_Project

 

IChE-BAS 2011| Webmaster | Monday, March 16, 2015 Visitors: