Institute  of  Chemical  Engineering

 

  

I n s t i t u t e o f C h e m i c a l E n g i n e e r i n g

(IChE)

Bulgarian Academy of Sciences (BAS)

 

No

Длъжност

Дата на обявата в ДВ

Срок за подаване на документи

Кандидати

Резюме на трудовете

Състав на Научното жури (НЖ)

 

Рецензии и становища на Научното жури

Дата на провеждане заседание на Научното жури

Решение на Научното жури

Решение на

НС

 

27.

 

Гл. асистент

По специалност: 02.10.09 Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология за нуждите на лаборатория

Инженерно-химична системотехника

 

ДВ бр. 4/11.01.2019

 

11.03.2019г.

 

Кандидат:

Ас. Д-р Райка Владова

 

 

Състав на Научното жури

 

 

 

 

Протокол от заседание на научното жури за избор

 

Протокол от решение на НС за избор състоял се на.

 

26.

 

Гл. асистент

По специалност: 02.10.09 Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология за нуждите на лаборатория

Инженерно-химична системотехника

 

ДВ бр. 4/11.01.2019

 

11.03.2019г.

 

Кандидат:

Ас. Д-р Георги Гергов

 

 

 

Състав на Научното жури

 

 

 

 

Протокол от заседание на научното жури за избор

 

Протокол от решение на НС за избор състоял се на.

 

25.

 

Гл. асистент

По специалност: 02.10.09 Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология за нуждите на лаборатория

“Химични и биохимични реактори“

 

ДВ бр. 4/11.01.2019

 

11.03.2019г.

 

Кандидат:

Ас. Д-р Грета Найденова

 

 

 

Състав на Научното жури

 

 

 

 

Протокол от заседание на научното жури за избор

 

Протокол от решение на НС за избор състоял се на.

 

24.

 

Доцент

по: 4.2 Химически науки Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология за нуждите на лаборатория

“Инженерно – химична системотехника“

 

 

Държавен вестник,
бр. 85 от 24.10.2017г.

 

24.12.2017г.

 

Кандидати:

Гл.ас. ДЕлисавета Кирилова

Резюме на трудовете

 

 

Състав на НЖ

 

Протокол за избор на рецензенти

 

 

 

Рецензия 1

Рецензия 2

Становище 1

Становище 2

Становище 3

Становище 4

Становище 5

 

Рецензиите и становищата са публикувани на:
08.03.018
г.

 

 

 

Протокол от заседание на научното жури за избор

 

Протокол от решение на НС за избор състоял се на:
04.04.2018
.

23.

Доцент

по: 4.2 Химически науки Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология за нуждите на лаборатория

Преносни процеси в многофазни среди

 

ДВ бр 11/31.01.2017

31.03.2017г.

 

Кандидати:

Гл.ас. ДСимеон Руменов Даракчиев

Резюме на трудовете

 

Състав на НЖ

 

Протокол за избор на рецензенти

 

 

Рецензия 1

Рецензия 2

Становище 1

Становище 2

Становище 3

Становище 4

Становище 5

 

Рецензиите и становищата са публикувани на:

05.07.2017г.

 

 

Протокол от заседание на научното жури за избор

Протокол от решение на НС за избор състоял се на.

22.

Доцент

по: 4.2 Химически науки Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология за нуждите на лаборатория

Преносни процеси в многофазни среди

 

ДВ бр 11/31.01.2017

31.03.2017г.

 

Кандидати:

Гл.ас. Д-р инж. Констанца Атанасова Тонова

Резюме на трудовете

 

Състав на НЖ

 

Протокол за избор на рецензенти

 

 

Рецензия 1

Рецензия 2

Становище 1

Становище 2

Становище 3

Становище 4

Становище 5

 

Рецензиите и становищата са публикувани на:

05.07.2017г.

 

 

Протокол от заседание на научното жури за избор

Протокол от решение на НС за избор състоял се на.

21.

Гл. асистент

По специалност: 02.10.09 Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология за нуждите на лаборатория

“Химични и биохимични реактори“

ДВ бр 11/31.01.2017

31.03.2017г.

 

Кандидат:

Ас. Д-р Флора Цветанова

 

 

Състав на Научното жури

 

 

 

Протокол от заседание на научното жури за избор

Протокол от решение на НС за избор състоял се на.

20.

Доцент

по: 02.10.09 Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология за нуждите на лаборатория

“Преносни процеси в многофазни среди“

 

08.07.2014г.

ДВ. БР.56

 

08.09.2014г.

 

Кандидати:

Гл.ас.Д-р Максим Боянов

 

Резюме на трудовете

 

Състав на НЖ

 

Протокол за избор на рецензенти

 

 

Рецензия 1

Рецензия 2

Становище 1

Становище 2

Становище 3

Становище 4

Становище 5

 

Рецензиите и становищата са публикувани на:03.12.2014г.

 

 

Протокол от заседание на научното жури за избор

Протокол от решение на НС за избор състоял се на.

19.

Професор

по: 02.10.09 Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология за нуждите на лаборатория

“Химични и биохимични реактори“

09.05.2014г.

09.08.2014г.

Кандидат:

 

Доц. Д-р Ирен Хернани Цибранска-Цветкова

Резюме на трудовете

 

Състав на НЖ

 

Протокол за избор на рецензенти

 

 

Рецензия 1

Рецензия 2

Рецензия 3

Становище 1

Становище 2

Становище 3

Становище 4

 

Рецензиите и становищата са публикувани на:

15.09.2014г..

 

 

Протокол от заседание на научното жури за избор

Протокол от решение на НС за избор състоял се на.

18.

Професор

по: 02.10.09 Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология за нуждите на лаборатория

“Химични и биохимични реактори“

17.12.2013г.

17.02.2014

Кандидат:

 

Доц. Д-р Калоян Петров

 

Резюме на трудовете

 

Състав на НЖ

 

Протокол за избор на рецензенти

 

 

Рецензия 1

Рецензия 2

Рецензия 3

Становище 1

Становище 2

Становище 3

Становище 4

 

Рецензиите и становищата са публикувани на:

15.05.2014г..

 

 

Протокол от заседание на научното жури за избор

Протокол от решение на НС за избор състоял се на.

17.

Доцент

по: 02.10.09 Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология за нуждите на лаборатория

“Преносни процеси в многофазни среди“

 

16.10.2012г.

ДВ. БР.79

16.12.2012

 

Кандидати:

Гл.ас.Д-р Мадлена Петкова Лазарова

 

Резюме на трудовете

 

Състав на НЖ

 

Протокол за избор на рецензенти

 

 

Рецензия 1

Рецензия 2

Становище 1

Становище 2

Становище 3

Становище 4

Становище 5

 

Рецензиите и становищата са публикувани на:

18.02.2013г..

 

 

Протокол от заседание на научното жури за избор

Протокол от решение на НС за избор състоял се на.

16.

Гл. асистент

По специалност: 02.10.09 Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология за нуждите на лаборатория

“Инженерно – химична системотехника“

 

09.03.2012г.

 

ДВ-бр.20-2012г.

 

09.05.2012г.

 

Кандидат:

Ас. Д-р Петя Попова

 

Състав на Научното жури

 

 

 

 

 

15.

Гл. асистент

по: 02.10.09 Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология за нуждите на лаборатория

“Химични и биохимични реактори“

 

09.03.2012г.

 

ДВ-бр.20-2012г.

 

09.05.2012г.

 

Кандидат:

Ас. Д-р Евгения Василева

Състав на Научното жури

 

 

 

 

 

14.

 

Професор

по: 02.10.09 Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология за нуждите на лаборатория

“Инженерно – химична системотехника“

11.11.2011г.

 

ДВ-89, 2011

11.01.2012

 

Кандидати:

 

Доц. Д-р Наташа Ваклиева-Банчева

 

Резюме на трудовете

 

Състав на НЖ

 

Протокол за избор на рецензенти

 

 

Рецензия 1

Рецензия 2

Рецензия 3

Становище 1

Становище 2

Становище 3

Становище 4

Рецензиите и становищата са публикувани на:

03.04.2012г.

 

04.05.2012г.

11 часа

Протокол от заседание на научното жури за избор

Протокол от решение на НС за избор състоял се на.

13.

Гл. асистент

по: 02.10.09 Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология за нуждите на лаборатория

“Преносни процеси в многофазни среди“

 

11.11.2011г.

11.01.2012

 

Кандидати:

Ас. Д-р Силвия Савова Георгиева

 

Състав на Научното жури

 

 

6.02.2012г.

Протокол от заседание на научното жури за избор

 

12.

Гл. асистент

по: 02.10.09 Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология за нуждите на лаборатория

“Химични и биохимични реактори“

 

11.11.2011г.

11.01.2012

 

Кандидати:

Ас. Д-р Цветомила Иванова Първанова-Манчева

 

Състав на Научното жури

 

 

6.02.2012г.

Протокол от заседание на научното жури за избор

 

11.

Доцент

по: 02.10.09 Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология за нуждите на лаборатория

“Инженерно – химична системотехника“

 

12.07.2011г.

ДВ. БР.53

12.09.2011

 

Кандидати:

Гл. Асистент

Д-р Мария Дойчинова

 

Резюме на трудовете

 

Състав на НЖ

 

Протокол за избор на рецензенти

 

 

Рецензия 1

Рецензия 2

Становище 1

Становище 2

Становище 3

Становище 4

Становище 5

 

Рецензиите и становищата са публикувани на:

12.12.2011г.

 

22.12.2011г. 16 часа

Протокол от заседание на научното жури за избор

Протокол от решение на НС за избор състоял се на.

10.

Доцент

по: 02.10.09 Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология за нуждите на лаборатория

“Преносни процеси в многофазни среди“

12.07.2011г.

ДВ. БР.53

12.09.2011

 

Кандидати:

Гл. Асистент

Д-р Елена Разказова

 

Резюме на трудовете

 

Състав на НЖ

 

Протокол за избор на рецензенти

 

 

Рецензия 1

Рецензия 2

Становище 1

Становище 2

Становище 3

Становище 4

Становище 5

 

Рецензиите и становищата са публикувани на:

12.12.2011г.

 

22.12.2011г. 14 часа

Протокол от заседание на научното жури за избор

Протокол от решение на НС за избор състоял се на.

9.

Доцент

по: 02.10.09 Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология за нуждите на лаборатория

“Преносни процеси в многофазни среди“

12.07.2011г.

ДВ. БР.53

12.09.2011

 

Кандидати:

Гл. Асистент

Д-р Даниела Джонова-

Атанасова

 

Резюме на трудовете

 

Състав на НЖ

 

Протокол за избор на рецензенти

 

 

Рецензия 1

Рецензия 2

Становище 1

Становище 2

Становище 3

Становище 4

Становище 5

 

Рецензиите и становищата са публикувани на:

12.12.2011г.

 

22.12.2011г. 15 часа

Протокол от заседание на научното жури за избор

Протокол от решение на НС за избор състоял се на.

8.

 

Професор

по: 02.10.09 Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология за нуждите на лаборатория

“Инженерно – химична системотехника“

15.02.2011г.

15.05.2011

 

Кандидати:

 

Доц. Д-р Боян Иванов

 

Резюме на трудовете

 

Състав на НЖ

 

Протокол за избор на рецензенти

 

 

Рецензия 1

Рецензия 2

Рецензия 3

Становище 1

Становище 2

Становище 3

Становище 4

 

Рецензиите и становищата са публикувани на:

08.08.2011г.

 

19.09.2011г. 16 часа

Протокол от заседание на научното жури за избор

Протокол от решение на НС за избор състоял се на 29.09.2011г.

 

Диплома

7.

 

Професор

по: 02.10.09 Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология за нуждите на лаборатория

“Преносни процеси в многофазни среди“

15.02.2011г.

15.05.2011

 

Кандидати:

 

Доц. Д-р Крум Семков

 

Резюме на трудовете

 

Състав на НЖ

 

Протокол за избор на рецензенти

 

 

Рецензия 1

Рецензия 2

Рецензия 3

Становище 1

Становище 2

Становище 3

Становище 4

 

Рецензиите и становищата са публикувани на:

08.08.2011г.

 

15.09.2011г. 11 часа

Протокол от заседание на научното жури за избор

Протокол от решение на НС за избор състоял се на 29.09.2011г.

6.

 

Професор

по: 02.10.09 Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология за нуждите на лаборатория

“Преносни процеси в многофазни среди“

15.02.2011г.

15.05.2011

 

Кандидати:

 

Доц. Д-р Люцкан Люцканов

 

Резюме на трудовете

 

Състав на НЖ

 

Протокол за избор на рецензенти

 

 

Рецензия 1

Рецензия 2

Рецензия 3

Становище 1

Становище 2

Становище 3

Становище 4

 

Рецензиите и становищата са публикувани на:

08.08.2011г.

 

 

Протокол от заседание на научното жури за избор

 

5.

Професор

по: 02.10.09 Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология за нуждите на лаборатория

“Инженерно – химична системотехника“

05.11.2010г.

05.02.2011

Кандидат:

 

Доц. Д-р Румяна Статева

 

Резюме на трудовете

 

Състав на НЖ

 

Протокол за избор на рецензенти

 

 

Рецензия 1

Рецензия 2

Рецензия 3

Становище 1

Становище 2

Становище 3

Становище 4

 

Рецензиите и становищата са публикувани на:

01.04.2011г.

 

03.05.2011г. 11 часа

Протокол от заседание на научното жури за избор

Протокол от решение на НС за избор състоял се на 26.05.2011г.

4.

Професор

по: 02.10.09 Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология за нуждите на лаборатория

“Химични и биохимични реактори“

05.11.2010г.

05.02.2011

Кандидат:

 

Доц. Д-р Драгомир Янков

 

Резюме на трудовете

 

Състав на НЖ

 

Протокол за избор на рецензенти

 

 

Рецензия 1

Рецензия 2

Рецензия 3

Становище 1

Становище 2

Становище 3

Становище 4

 

Рецензиите и становищата са публикувани на:

01.04.2011г.

 

03.05.2011г. 15 часа

Протокол от заседание на научното жури за избор

Протокол от решение на НС за избор състоял се на 26.05.2011г.

3.

Доцент

по: 02.10.09 Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология за нуждите на лаборатория

“Преносни процеси в многофазни среди“

05.11.2010г.

05.02.2011

Кандидат:

 

Гл. Асистент

Д-р Татяна Петрова

 

Резюме на трудовете

 

Състав на НЖ

 

Протокол за избор на рецензенти

 

 

Рецензия 1

Рецензия 2

Становище 1

Становище 2

Становище 3

Становище 4

Становище 5

 

Рецензиите и становищата са публикувани на:

01.04.2011г.

 

02.05.2011г. 14 часа

Протокол от заседание на научното жури за избор

Протокол от решение на НС за избор състоял се на 26.05.2011г.

2.

Доцент

по: 02.10.09 Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология за нуждите на лаборатория

“Химични и биохимични реактори“

05.11.2010г.

05.02.2011

Кандидат:

 

Гл. Асистент

Д-р Калоян Петров

 

Резюме на трудовете

 

Състав на НЖ

 

Протокол за избор на рецензенти

 

 

Рецензия 1

Рецензия 2

Становище 1

Становище 2

Становище 3

Становище 4

Становище 5

 

Рецензиите и становищата са публикувани на:

01.04.2011г.

 

03.05.2011г. 13 часа

Протокол от заседание на научното жури за избор

Протокол от решение на НС за избор състоял се на 26.05.2011г.

1.

Доцент

по: 02.10.09 Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология за нуждите на лаборатория

“Химични и биохимични реактори“

05.11.2010г.

05.02.2011

Кандидат:

 

Гл. Асистент

Д-р Мартин Мартинов

 

Резюме на трудовете

Състав на НЖ

 

Протокол за избор на рецензенти

 

 

Рецензия 1

Рецензия 2

Становище 1

Становище 2

Становище 3

Становище 4

Становище 5

 

Рецензиите и становищата са публикувани на:

01.04.2011г.

 

03.05.2011г. 13 часа

Протокол от заседание на научното жюри за избор

Протокол от решение на НС за избор състоял се на 26.05.2011г.

FITEX

LOGO_Project

 

IChE-BAS 2011| Webmaster | Monday, March 16, 2015 Visitors: