Институт  по  инженерна  химия

 

  

И н с т и т у т п о и н ж е н е р н а х и м и я

(ИИХ)

Българска академия на науките (БАН)

 

Полезна информация за гостите на института

Адрес:

Sofia 1113
Bulgaria
Acad. G.Bonchev str., bl.103
Institute of Chemical Engineering
Phone: +(359) (2) 8 70 42 49 and +(359) (2) 979 32 76
Fax: +(359) (2) 8 70-75-23
Email: ichemeng@bas.bg

http://www.iche.bas.bg

Телефонен указател

The Institute of Chemical Engineering

*       How to get to the Institute of Chemical Engineering

*       Hotels in the vicinity of the Institute of Chemical Engineering

 

General Traveling Information

*       Airlines

*       Timetable Sofia Airport

*       Timetable of the Bulgarian Railways

*       Timetable of the International Bus Station

*       Timetable of the Central Bus Station

 

Information about Sofia and Bulgaria

*       Bulgarian Tourism us

*       Sofia Tourism:

*       Weather in Bulgarian

 

IChE-BAS 2011| Webmaster | Monday, March 16, 2015 Visitors: