ИНСТИТУТ ПО ИНЖЕНЕРНА ХИМИЯ

Проект „Програми и инструменти за повишаване на научния потенциал на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на химичната и биохимична технология и опазването на околната среда”


БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Н а ч а л о


Тази интернет страница се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз и Република България.

 

C IChE-BAS 2010 Всички права запазени. | Webmaster | Последно обновяване: Сряда, 14-ти Юли 2010 година. Посетители:
Сайтът е оптимизиран, за да се види с INTERNET EXPLORER 5+ и разделителна способност на екрана 1024 x 768